Unios forhandlingssjef ber NHO roe seg ned

– Egentlig er jeg ganske sur på dette. NHO snakker mot bedre vitende i pressen, sier Unios forhandlingssjef Klemet Rønning-Aaby. I Dagbladet Børsen avviser han at det er så problematisk at staten kom ut med høye tillegg i fjor.

Det er Dagbladet Børsens intervju med NHO-toppen Stein Lier Hansen som provoserer Rønning- Aaby.

Norsk Industri-lederen fyrte av om lønnsveksten i staten i fjor.

– Usolidarisk. Det skaper stor frustrasjon blant oss som skal forhandle lønn for industrien, sa administrerende direktør i Norsk Industri Stein Lier-Hansen i Dagbladet. Han siktet til at statsansatte i fjor fikk en lønnsvekst på 3,8 prosent.

– Den frustrasjonen har ikke rot i virkeligheten, konstaterer Unios forhandlingssjef.

Denne våren skal Rønning-Aaby håndtere lønnsoppgjørene til blant andre politifolk, lærere og sykepleiere og alle de andre gruppene med høyere utdanning i Unio.

– Det som ikke blir sagt

– Det Lier-Hansen ikke sier om fjorårets lønnsvekst i staten, er at den i stor grad skyldes ulempetillegg i Forsvaret. De ble utløst av ekstra innsats under den store NATO-øvelsen Trident Juncture. Vi snakker ikke om et varig løft. Resten skyldes flere nyansatte på høye lønnsnivåer i ledende stillinger, sier Unios forhandlingsjef Rønning-Aaby til Dagbladet Børsen.

TBU la frem sine tall for lønnsveksten denne uken. I det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene er det vel kjent at 0,4 prosent av statens lønnsvekst skyldes økte utbetalinger i faste og variable tillegg, der hoveddelen skyldes økt aktivitet i Forsvaret ved blant annet den største NATO-øvelsen på norsk jord i nyere tid.

– Dette er ikke varige økte tillegg i denne sektoren, og det vet partene veldig godt om – også Norsk Industri og NHO. At dette er godt gjemt i TBUs rapport, kan i alle fall ikke Unio lastes for, mener Klemet Rønning-Aaby.

Lærere lavere i 15 år

Det er ikke riktig at lønnsoppgjørene i for eksempel stat eller kommuner har “tatt av” på noen måte. Lærernes lønnsvekst i kommunesektoren har vært lavere enn de fleste andre i 15 år. Samtidig er lønnsnivået for eksempel i kommunesektoren omtrent 90.000 kroner årlig under gjennomsnittet i industrien.

Lærerne ligger circa 200.000 kroner under funksjonærene i industrien. I gjennomsnitt. Sykepleiere og andre grupper ligger tilsvarende under ingeniørene i privat sektor med lik utdanningslengde.

Det er ikke slik at de truer konkurranseevnen til landet.

– Våre medlemmer trygger landet, behandler syke og gamle, og utdanner kommende generasjoner.  Det er virkelig avgjørende for Norges konkurranseevne i framtiden, sier forhandlingssjef Klemet Rønning-Aaby i Unio.

Unio er Norges største hovedorganisasjon for dem med høyere utdanning og organiserer 375 000 medlemmer fordelt på 13 forbund.

Snart forhandlinger

Om tre uker starter årets lønnsoppgjør med forhandlinger i Frontfaget, som i år er mellom Norsk Industri og LO-forbundet Fellesforbundet. Frontfaget avtaler tillegg som er normgivende for andre sektorer. Det gjelder blant annet staten, kommuner og sykehus.

– NHO-topp Stein Lier-Hansen må roe seg ned. Han snakker mot bedre vitende. Dette er skuespill for åpen scene, er beskjeden fra Rønning-Aaby.

Unio-leder Ragnhild Lied minnet igjen om frontfagets funksjon på Unios tariffkonferanse i januar i år.

– Ramma til frontfaget er normgivende og ikke en fasit for oss som forhandler etterpå. Fordelingen innenfor hvert tariffområde skal det enkelte området bestemme. Det må vi stadig minne om, sa Unio-leder Ragnhild Lied i sin innledning på Unios tariffkonferanse 17. januar.

Over tid er likevel normen for frontfaget fulgt. Enkelte utslag – opp eller ned i forhold til andre – i enkeltår har ikke betydning for den langsiktige trenden. NATO-øvelser og endringer i arbeidsstokken i fjor rokker ikke ved dette. Industrien ble påvirket av dette blant annet i 2016 da industrien endte med lønnsvekst på 1,9 prosent som følge av strukturendringer. Hadde en målt lønnsveksten for dem som var i industrien i både 2015 og 2016, hadde lønnsveksten der vært 2,7 prosent. Stat og kommune hadde det året 2,4 og 2,5 prosent lønnsvekst.

– Med andre ord er industrien selv godt kjent med at tallene kan svinge uten at lønnstilleggene tar av, sier forhandlingssjef Klemet Rønning-Aaby i Unio.

Mer om TBU-tallene over tid finner du her. 

Datoer du kan merke deg i lønnsoppgjøret :

1. april er det forhandlingsstart i KS-området og dagen etter starter forhandlinger med Spekter.

16. april starter forhandlinger i Oslo kommune. Det gjør også forhandlingene i Spekter Helse.

Fristen for å komme til en avtale etter ordinære forhandlinger er 1. mai.