Tariffkonferansen i Unio markerte starten på lønnsoppgjøret

Denne uken møttes tillitsvalgte i Unio på Fornebu for å utveksle tanker i fellesskap om tariffoppgjøret. Mange bidro med gode tanker til felles beste.

– Rammen til frontfaget er normgivende, og ikke en fasit for oss som forhandler etterpå. Fordelingen innenfor hvert tariffområde skal det enkelte området bestemme. Det må vi stadig minne om, sa Unio-leder Ragnhild Lied i sin innledning på Unios tariffkonferanse på Fornebu.

Dermed har Unio sparket i gang tariffoppgjøret 2020.

I mars er frontfaget – eller industrien – først ut i vårens tariffoppgjør. Forberedelsene i forbund og i hovedorganisasjonen Unio har startet, og det er som alltid mange hensyn å ta og mange ulike sider ved de ulike områdene å diskutere seg gjennom.

– Solid jobbing og god stemning på tariffseminaret denne uken, ga oss flere gode forslag og et godt utgangspunkt for egne debatter framover mot vårens oppgjør i de ulike tariffområder, sier Klemet Rønning-Aaby, forhandlingssjef i Unio.

Unios tariffseminar, med blant andre leder Ragnhild Lied, forhandlingssjef Klemet Rønning-Aaby, leder av Unio kommune og Utdanningsforbundets leder Steffen Handal og Gerty Lund, styremedlem og leder i Norsk Fysioterapiforbund. Foto: Carl-Erik Christoffersen, Akademikerforbundet.

Medbestemmelse, organisering og klima

Det ble også satt av tid til å heve blikket og se litt inn i framtiden.

Vi hadde med oss eksterne foredragsholdere, som belyste såvel tillitsvalgtrollen som utfordringene med klima, miljø og bærekraft, blant annet.

Det var god tid til diskusjoner både i plenum og i grupper. Mange ideer og forslag kom opp og blir tatt med i det videre arbeidet.

Arnhild Bie-Drivdal forsker på rollen plass-tillitsvalgte har, tar og får. Hun innledet på tariff-konferansen til Unio. Foto: Carl-Erik Christoffersen, Akademikerforbundet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paneldiskusjon med innlegg fra salen om rollen som tillitsvalgt. Med fh. Ørjan Hjortland, PF Vest, Belinda E. Skjøstad, Forskerforbundet, Bjørn Brown, Utdanningsforbundet, Kenneth Grip i NSF, forsker Arnhild Bie-Drivdal fra Oslo Met og Hedvig Bjørgum, Unio. Foto: Carl-Erik Christoffersen.

Ellinor Gillberg i Utdanningsforbundet, Line Spiten i Norsk Sykepleierforbund, Lene Ståhl fra Forskerforbundet, nestleder Terje Skyvulstad i Utdanningsforbundet og Berit Førli fra Norsk Ergoterapeutforbund. Foto: Carl-Erik Christoffersen, Akademikerforbundet.