Unio krever endringer i finansiering av høyere utdanning og praksisstudier

– I dag er det dårlig sammenheng mellom utdanningenes kategorier for finansiering og de respektive utdanningenes ressursbehov, inkludert praksisstudier, sier Unio-leder Ragnhild Lied. I innspillet til statsbudsjettet for 2021 krever Unio endringer i kategorisystemet.

Unio sendte innspillet til statsbudsjettet 2021 til regjeringen i dag. Her tar vi til orde for at kategorisystemet i høyere utdanning må gjennomgås. Det er nødvendig med bedre sammenheng mellom finansieringen og de reelle kostnadene ved et studium, inkludert veiledet praksis. Hovedorganisasjonen har ved flere anledninger krevd en ny gjennomgang av finansieringsordningene i høyere utdanning. Det inkluderer en helhetlig gjennomgang av de ulike studieprogrammenes plassering i finansieringskategoriene.

– Basisbevilgningen til universitets- og høgskolesektoren må styrkes, slik at blant annet praksis i studiene kan sikres nødvendig kvalitet og relevans, sier Ragnhild Lied.

Les mer om Unios innspill til 2021-budsjettet her

Les også: Unios 10 krav til regjeringen