Rapport: Partssamarbeid og forebyggende arbeidsmiljøarbeid

SINTEF har på oppdrag for Arbeids- og sosialdepartementet utarbeidet rapporten «Partssamarbeid og forebyggende arbeidsmiljøarbeid». Her stilles spørsmålene hva som er et godt forebyggende arbeidsmiljøarbeid, og hvordan partsarbeidet bidrar til dette.

Publisert: 16. oktober 2018

Bakgrunnen for rapporten er vurderinger av IA-avtalen som peker på et betydelig forbedringspotensial i det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet, og at partssamarbeidet kan være en strategi for dette. Formålet med oppdraget har vært å «fremskaffe kunnskap om hvordan det forebyggende arbeidsmiljøet praktiseres på virksomhetsnivå og hvilken rolle og plass partssamarbeidet kan ha i dette arbeidet», står det i sammendraget.

Forfatterne konkluderer blant annet med at både lov- og avtaleverket har et uutnyttet potensial i det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet.

Last ned rapporten