Forfatterarkiv: Nora Sørensen

– Studielånet må bli billigere

– Det er ingen logikk i at huslånet i Husbanken er billigere enn studielånet i [...]

Vil verdsette statsansatte med høyere utdanning

Statsansatte med høyere utdanning har over tid hatt beskjeden lønnsvekst. Samtidig sliter staten med å [...]

Nå begynner lønnsoppgjøret: Unios forhandlingssjef har klare ambisjoner

Det er to sentrale temaer i årets lønnsoppgjør for forhandlingssjefen i Unio. – Lærerne skal [...]

Støtter oppryddinga i tilleggspoeng, men karakterkrav må bestå

– Opptaket til høyere utdanning trenger en fornyelse. Unio støtter at det ryddes opp i [...]

Innrømmer at lønns- og arbeidsvilkår er viktig for rekrutteringa

– Det er et alvorlig signal at en elektriker med yrkesfag har en høyere livsløpsinntekt [...]

Krever kunnskapsløft i statsbudsjettet

– Skal Norge lykkes med omstillingen, må vi klare å mobilisere det store potensialet som [...]

– Endelig et utvalg om kvinners arbeidshelse

Tidligere nestleder i Unio og Norsk sykepleierforbund, Silje Naustvik, er oppnevnt som medlem i et [...]

Unge kvinner (og menn) vil ha et bedre arbeidsliv i offentlig sektor

Fast jobb, anerkjennelse av utdanningen sin, mer fleksibilitet, tilrettelegging i forbindelse med barsel og småbarnsliv, [...]

Forskere og politifolk ikke invitert til “lønnsfesten” i staten

Har det vært «lønnsfest» i staten, spør Unio stats forhandlingsleder Guro Lind i et innlegg [...]

Mener lønn ikke er avgjørende for å rekruttere høyere utdanna til staten

– Vi ønsker en sammenpressa lønnsstruktur. Det er det som gjør at vi har lite [...]