Forfatterarkiv: Nora Sørensen

Lavlønn gjelder det uorganiserte arbeidslivet

Lavlønn gjelder i hovedsak de som står utenfor det organiserte arbeidslivet. Det er en av [...]

Tvungen lønnsnemnd: – Konstaterer at regjeringen ikke har kommet oss i møte

– Vi konstaterer at regjeringen ikke har vist noen vilje til å komme oss i [...]

Unio trapper opp streiken

Unio tar onsdag ut ytterligere 163 medlemmer i streik. Det rammer Sokkeldirektoratet, Meteorologisk institutt og [...]

Kraftig opptrapping av streiken mandag

Unio mer enn dobler streikeuttaket fra arbeidsdagens begynnelse mandag morgen. Det nye uttaket rammer spesielt [...]

– Vi skal vinne denne kampen!

– Vi kjemper en kamp verken vi eller samfunnet har råd til at vi taper. [...]

Varsler betydelig streikeuttak i politiet og universitets- og høgskolesektoren

Unio har i dag varslet arbeidsgiver om et større streikeuttak fra mandag 27. mai, i [...]

– Studielånet må bli billigere

– Det er ingen logikk i at huslånet i Husbanken er billigere enn studielånet i [...]

Vil verdsette statsansatte med høyere utdanning

Statsansatte med høyere utdanning har over tid hatt beskjeden lønnsvekst. Samtidig sliter staten med å [...]

Nå begynner lønnsoppgjøret: Unios forhandlingssjef har klare ambisjoner

Det er to sentrale temaer i årets lønnsoppgjør for forhandlingssjefen i Unio. – Lærerne skal [...]

Støtter oppryddinga i tilleggspoeng, men karakterkrav må bestå

– Opptaket til høyere utdanning trenger en fornyelse. Unio støtter at det ryddes opp i [...]