Forfatterarkiv: Nora Sørensen

– Likelønnskampen i Norge står i stampe  

– Kampen for å løfte lønna til dei med høgare utdanning i offentleg sektor er [...]

Gratulerer til Geir Røsvoll

Unio gratulerer Geir Røsvoll som ny leiar i Utdanningsforbundet. – Geir er ein erfaren tillitsvalt [...]

Lærerstreiken: Helt rett å klage staten inn for ILO

Utdanningsforbundet har klaget staten inn til ILO – den internasjonale arbeidsorganisasjonen – etter at streiken [...]

– Ha tillit til universitet og høyskoler

– Jeg aner en tendens til at universitet – og høyskolesektorens autonomi svekkes samtidig som [...]

Statsbudsjettet gir ikkje meir til studentane – Må auke studiestøtta til 1,5 G

Unio-leiar Ragnhild Lied og leiar i Unio-studentane, Kristoffer Andreas Haugen, er samde: – Ei auke [...]

SSB-rapport: Lønner seg ikke med høyere utdanning i offentlig sektor

De store velferdsyrkene i offentlig sektor med krav om høyere utdanning kommer dårligst ut i [...]

Gratulerer Sandra Borch med viktig statsrådpost

Unio-leder Ragnhild Lied gratulerer den nye statsråden for høyere utdanning og forskning. – Jeg vil [...]

Kvinnehelse: Forventer at regjeringen følger opp

– For at vi skal kunne oppnå likeverdige helsetjenester for kvinner og menn, må kjønnsforskjellene [...]

Reagerer sterkt på at universitet og høgskular mister rett til å leggje ned studiestader

Regjeringa la i dag fram forslag til ny lov om universitet og høgskular. Eit av [...]

Norge har ikke den kompetansen som trengs i det grønne skiftet

En ny rapport konkluderer at Norge ikke har den kompetansen som trengs for å lykkes [...]