Forfatterarkiv: Unio

Mannsutvalget: – Må få gutter til å velge utradisjonelt

Unio valgte å snakke om gutter og utdanning og det kjønnsdelte arbeidsmarkedet da likestillingsminister Anette [...]

Løsning og ny hovedtariffavtale i staten

Unio stat kom i dag til enighet med Akademikerne og staten om en ny hovedtariffavtale [...]

Innspurt i meklingen – kan bli streik fra tirsdag

Meklingen nærmer seg slutten både i kommunesektoren, staten og Oslo kommune. Blir det streik eller [...]

Høring – forslag til endringer i regelverket for sykepenger og omsorgspenger mv.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sendte 23. februar 2022 på høring forslag til endringer i regelverket for [...]

Brudd i lønnsforhandlingene i staten

Unio valgte i dag å bryte lønnsforhandlingene i staten. – Statens tilbud var rett og [...]

Fagbevegelsen med felles Ukraina-markering

De grusomme krigshandlingene i Ukraina har rystet en hel verden. Tirsdag 15. mars markerer internasjonal [...]

TBU anslår konsumprisveksten til 3,3 prosent i år

På grunnlag av ny informasjon har Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) gjort en ny [...]

Internasjonal fagbevegelse fordømmer invasjonen av Ukraina

Internasjonal fagbevegelse (ITUC) ber Russland om å trekke sine styrker tilbake og appellerer til verdenssamfunnet [...]

Nye SSB-tall bekrefter at det trengs et lønnsløft i offentlig sektor

I dag presenterte SSB nye tall som viser en årslønnsvekst på 3,5 prosent i Norge. [...]

Høring om endringer i utdanningsstøtteregelverk som følge av endringer foreslått i Prop. 51 S (2021–2022)

Kunnskapsdepartementet sendte 14. januar 2022 på høring forslag til tre endringsforskrifter i utdanningsstøtteregelverket som følge [...]