Forfatterarkiv: Unio

Ny veileder for lokalt arbeid med kompetanseutvikling

Arbeidslivet er i endring, og behovet for ny kompetanse og kompetanseutvikling øker. Godt partssamarbeid og [...]

Reagerer på manglande medverknad

Nokre få vekers frist til å uttale seg om endring i finansieringskategoriane i høgare utdanning, [...]

Nordea-webinar 7. november: Hvordan sørge for et rettferdig oppgjør ved brudd?

Mange har opplevd samlivsbrudd, og i den forbindelse kanskje også at det økonomiske resultatet ikke [...]

Høring av NOU 2022: 7 Et forbedret pensjonssystem

Pensjonsutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 12. juni 2020 for å evaluere pensjonsreformen. Utvalget fikk [...]

Høring – Forslag til lov om norske lønns- og arbeidsvilkår på skip i norske farvann og på norsk sokkel

Nærings- og fiskeridepartementet sendte 30. mai 2022 på høring lov om norske lønns- og arbeidsvilkår [...]

Høring NOU 2022: 2 Akademisk ytringsfrihet

Kunnskapsdepartementet (KD) sendte 1. april 2022  NOU 2022: 2 Akademisk ytringfrihet på hørring. KD oppnevte [...]

Høring – forslag til endringer i særregelen for beskatning av lønnsinntekt ved arbeidsopphold i utlandet

Finansdepartementet foreslår å endre regelen for beregning av tillatt opphold i Norge slik at tillatt [...]

Unio er re-sertifisert som Miljøfyrtårn

Unios klimaavtrykk har sunket betydelig de to siste årene. Dette skyldes i noen grad pandemien, [...]

Uravstemning i statsoppgjøret

I dag sendes resultatet av meklingen i statsoppgjøret ut på uravstemning. Fristen for å avgi [...]

Unios høringssvar på Finansieringsutvalgets rapport

Kunnskapsdepartementet sendte 18. mars 2022 på høring rapporten fra et ekspertutvalg, ledet av Siri Hatlen, [...]