Udramatisk trygdeoppgjør

– Trygdeoppgjøret fulgte boka, rammen var god også i år på grunn av det høye anslaget på prisveksten. Stort overheng gir derimot relativt lav regulering av alderspensjonene per 1. mai, sier Erik Orskaug, som deltok i trygdedrøftingene på vegne av Unio.

Alderspensjonene vil få en årsvekst på 4,58 prosent. Det er bare litt under frontfagsramma, noe som skyldes at regulering med gjennomsnitt av lønns- og prisvekst blir høy når også prisveksten er høy. Revidert nasjonalbudsjett anslår prisveksten til 3,9 prosent og lønnsveksten til 5,2 prosent.

– Unio vant for et par år siden, og etter mange års kamp, fram med at alderspensjonene skal reguleres med gjennomsnittet av lønns- og prisvekst. Nå sikres alderspensjonistene realinntektsvekst når lønnstakerne har reallønnsvekst. Slik var det ikke under det gamle reguleringsregimet som Solberg-regjeringen nektet å endre, sier Orskaug.

Trygdedrøftingen bestemmer også reguleringen av grunnbeløpet (G). Dette økes med 4,56 prosent per 1. mai og ny G blir 124 028 kroner.

– Grunnbeløpet er viktig. Det brukes for å regulere opptjente rettigheter i pensjonssystemet, for å regulere uføretrygden, en rekke offentlige støtteordninger og er viktig i mange tariffbestemmelser, forklarer Erik Orskaug.

Økning i grunnbeløp, minste pensjonsnivå og alderspensjon i 2024

Økning i %

per

01.05.24

Økning i kr

per

01.05.24

Ny per

01.05.24

Årsvekst

2023–24

Grunnbeløp

4,56

5 408

124 028

5,15

Minstepensjon*

2,76

7 094

264 134

4,58

Alderspensjon

2,76

4,58

*Minstepensjonen økte 4 000 kr fra 01.05.21 (tilbakevirkende fra 01.05.20), med 5 000 kr fra 01.07.21 og med 4 000 kr fra 01.01.23.

 

Les mer om årets trygdeoppgjør:

Unios notatserie nr. 3/2024: Trygdedrøftingene 2024