Regjeringen anslår reallønnsvekst på 1,3 prosentpoeng i 2024

Regjeringen anslår i revidert nasjonalbudsjett (RNB) som ble lagt fram i dag at lønns- og prisveksten i 2024 blir henholdsvis 5,2 og 3,9 prosent. – Det ligger dermed an til reallønnsvekst for første gang på fire år, sier sjeføkonom i Unio, Fredrik Haugen.

Regjeringens lønnsvekstanslag er identisk med frontfagsramma på 5,2 prosent, som ble resultatet også i KS-oppgjøret. Anslaget er også på linje med den siste SSB-prognosen fra mars, men det er 0,3 prosentpoeng høyere enn Norges Banks siste anslag og regjeringens eget anslag i statsbudsjettet fra oktober i fjor.

Anslaget på prisvekst i 2024 er lavere enn Teknisk beregningsutvalgs (TBUs) og SSBs siste anslag, men det er marginalt høyere enn Norges Banks siste anslag.

Samlet sett anslår regjeringen at reallønnsveksten vil bli på 1,3 prosentpoeng i 2024. Regjeringen tror dermed på en noe høyere reallønnsvekst enn både SSB og Norges Bank.

Regjeringen har videre anslått at prisstigningen i 2025 vil bli på 2,8 prosent. Det er noe høyere enn de siste anslagene fra SSB (2,6 prosent) og Norges Bank (2,7 prosent).

Lønns- og prisvekstanslag

2024
RNBFIN
Nasj.bud.
Okt. 2023
TBU
Mars 2024
SSB
Mars 2024
Norges
Bank
Mars 2024
Årslønn5,24,9 –5,24,9
Inflasjon (KPI)3,93,84,14,03,8
Reallønnsvekst1,31,1 –1,21,1