Se Unios klimakonferanse 2024!

For første gang arrangerer hovedorganisasjonen Unio en egen klimakonferanse. Her møter du politikere, partene i arbeidslivet, forskere og andre klimaeksperter. 

Hensikten med konferansen er å få mer kunnskap om klima- og bærekraftspolitikk og hvilke drivere og målsettinger som finnes på området. Vi ønsker å belyse hvordan vi skal nå nullutslippssamfunnet og hvilken rolle offentlig sektor og partene i arbeidslivet har og bør ta i det grønne skiftet.

På konferansen blir det innlegg, samtaler og ikke minst debatt. Vi presenterer også en rykende fersk undersøkelse om fagforeningene og klimapolitikk.

Du kan se den på nett torsdag 11. april. 

Klimakonferansen sendes på denne siden, her finner du også programmet

Målgruppe: Arbeidsgivere, politikere og tillitsvalgte og ansatte i fagbevegelsen, samt andre som er interessert i klimapolitikk