Unios klimakonferanse 2024

Konferansen finner sted på Thon Hotel Vika Atrium torsdag 11. april 2024.

For første gang arrangerer hovedorganisasjonen Unio en egen klimakonferanse. Her møter du politikere, partene i arbeidslivet, forskere og andre klimaeksperter.

Hensikten med konferansen er å få mer kunnskap om klima- og bærekraftspolitikk og hvilke drivere og målsettinger som finnes på området. Vi ønsker å belyse hvordan vi skal nå nullutslippssamfunnet og hvilken rolle offentlig sektor og partene i arbeidslivet har og bør ta i det grønne skiftet. På konferansen blir det innlegg, samtaler og ikke minst debatt. Vi presenterer også en rykende fersk undersøkelse om fagforeningene og klimapolitikk.

Tid og sted: Torsdag 11. april på Thon Hotel Vika Atrium
Målgruppe: Arbeidsgivere, politikere og tillitsvalgte og ansatte i fagbevegelsen (og andre som er interessert i klimapolitikk)

Møteleder og moderator på Unios klimakonferanse er Erik Aasheim.

Påmeldingsfristen har nå gått ut.

Konferansen blir strømmet her:

 

Med forbehold om endringer.

Har du spørsmål om konferansen, ta kontakt med Jan-Christian Kolstø på tlf. 920 56 081 eller e-post [email protected].

PROGRAM

Velkommen ved Unio-leder Ragnhild Lied. Foto: Unio / Helene Moe Slinning

09.00–09.10

Ragnhild Lied

Hva skjer i EU og hvordan påvirker det Norge? Alf Ole Ask, journalist og Brüsselkorrespondent. Foto: Juha Roininen

09.10–09.50

Alf Ole Ask

Meningsmåling om klima og fagbevegelsen. Seniorrådgiver Idar Eidset, Respons Analyse

09.50–10.05

Idar Eidset

10.05–10.20

Kort benstrekk

Hvordan blir Norge et lavutslippssamfunn innen 2050. Kristin Halvorsen, medlem av Klimautvalget 2050 og direktør i CICERO. Foto: CICERO

10.20–10.50

Kristin Halvorsen

Hvilke klimatiltak teller og forskningens betydning for klimapolitikken?
Steffen Kallbekken, forskningsleder i CICERO. Foto: CICERO

10.50–11.30

Steffen Kallbekken

Arbeidet med regjeringens klimamelding og partssamarbeidet. Hvordan kan den nordiske modellen bidra til en rettferdig omstilling? Andreas Bjelland Eriksen (Ap), klima- og miljøvernminister. Foto: Martin Lerberg Fossum

11.30–11.45

Andreas Bjelland Eriksen

Hvordan skal staten bruke sin grønne investerings- og innkjøpsmakt og hva betyr det for offentlig sektor? Jan Christian Vestre (Ap), næringsminister. Foto: David Berg Tvetene

11.45–12.15

Jan Christian Vestre

12.15–13.15

Lunsj

Klimapartnerskapet i maritim sektor. Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap) sammen med administrerende direktør Hege-Merethe Bengtsson i Det norske maskinistforbund.

13.15–13.45

Cecilie Myrseth

Klimapartnerskapet i maritim sektor. Administrerende direktør Hege-Merethe Bengtsson i Det norske maskinistforbund sammen med fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth.

13.15–13.45

Hege-Merethe Bengtsson

13.45–14.00

Kort benstrekk

Debatt 1: Hvordan skal arbeidsgiverne og tillitsvalgte i fellesskap bidra til grønn omstilling og en mer bærekraftig offentlig sektor?

Debattleder: Erik Aasheim

Deltakere:
Kristian Mollestad (nestleder Forskerforbundet), Christian Evenshaug (sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet) og Gunn Marit Helgesen (KS-leder) 

14.00–14.30

Debatt 1

Debatt 2: Hvordan skal partssamarbeidet bidra til rettferdig omstilling og klimakutt?

Debattleder: Erik Aasheim

Deltakere:
Ragnhild Lied (Unio-leder), Are Tomasgard (LO-sekretær), Lise Lyngsnes Randberg (leder av Akademikerne), Anniken Hauglie (viseadministrerende direktør i NHO) og Odd Erik Stende (direktør for samfunnspolitikk i Spekter)

14.30–15.00

Debatt 2

15.00

Avslutning