Unio ønsker permanent ordning med kommunal tjenestepensjon for prestene

– For Presteforeningen er det viktig å sikre en fortsatt offentlig tjenestepensjon for våre medlemmer. En trygg og forutsigbar pensjonsordning er også viktig for å sikre rekruttering til yrket. En landsdekkende folkekirke trenger en landsdekkende prestetjeneste og rekrutteringssituasjonen er ytterst alvorlig, sier leder Martin Enstad i Presteforeningen.

 

Finansdepartementet har antydet at de vil ha prestene over på innskuddspensjon etter en overgangsperiode i KLP fram til 2035.

Unio møtte sammen med representanter for Kirkerådet, Hovedorganisasjonen KA (prestenes arbeidsgivermotpart) og Fagforbundet statssekretær Geir Indrefjord (Sp) i Finansdepartementet mandag. Organisasjonene hadde bedt om møtet for å sikre prester, proster og biskoper fortsatt offentlig tjenestepensjon.

Ønsker offentlig tjenestepensjon

– Vi ønsker permanent ordning med kommunal tjenestepensjon for prestene. Vi vil sikre prestene fortsatt offentlig tjenestepensjon, sier spesialrådgiver Erik Orskaug i Unio. – Dette er et spørsmål om politisk vilje, tilføyer han.

– Jeg er glad  for bistanden PF får fra Unio i denne saken, sier Presteforeningens leder.

Prestene: Pensjonen har stor betydning

– Vi vil sikre prestene fortsatt offentlig tjenestepensjon, sier spesialrådgiver Erik Orskaug i Unio. Foto: Unio / Helene Moe Slinning

Etter skillet mellom stat og kirke i 2017 har det vært uklarhet om prestenes pensjonsordning. Den har vært i Statens Pensjonskasse til nå.

I et høringsnotat fra Finansdepartementet foreslår departementet at prestene skal over i KLP og kommunal tjenestepensjon i en overgangsperiode på 10 år. Deretter foreslås å finne en permanent løsning med privat tjenestepensjon.

– Dette vil skape stor usikkerhet i mange år, og innskuddspensjon er dårligere og en ikke livsvarig pensjon. Vårt krav er derfor at Finansdepartementet i en forskrift gir prestene en permanent ordning med kommunal tjenestepensjon, sier spesialrådgiver Erik Orskaug i Unio.

Partene enige om kommunal løsning

– Fra partene og Kirkerådet er saken klar: Alle ønsker en permanent ordning med kommunal tjenestepensjon for prestene fra neste år, sier Unios spesialrådgiver.

Partene er enige, Kirkerådet mener det samme og tariffavtalen sier at prestene skal ha offentlig tjenestepensjon.

– Dette er ansatte som allerede har offentlig tjenestepensjon og burde være enkelt å få til. Kirken er finansiert av staten, det er grunnlovsfestet og det er ingen politiske signaler om at det skal endres, sier Unios spesialrådgiver Erik Orskaug.

 

Les organisasjonenes felles argumentasjon i brev til Finansdepartementet her