Flere endringer og føringer i revidert budsjett 2022

AP, SP og SV la fram avtalen om RNB i dag tidlig. SV har flyttet på 3,5 milliarder kroner. Revidert nasjonalbudsjett har fått en rekke endringer og føringer.

 

Det viktigste punktet gjelder reversering av kuttet på bistand. Her omprioriterte regjeringen 4 mrd. kroner for å finansiere arbeidet med Ukraina-flyktningene. SV har fått gjennomslag for å redusere kuttet med 2,5 milliarder kroner. AP og SP på sin side sikrer at det ikke brukes mer oljepenger, noe som kunne gi ytterligere fart på renteøkningene.

– Inndekningene smerter ikke så mye. Mesteparten er ubrukte midler, satt av til forskjellige korona-tiltak og ubrukt EØS-finansiering, sier sjeføkonom Erik Orskaug.

Unio-gjennomslag på skole, barnehage og forskning

Et ytterligere kutt på over 500 mill. kroner i de økte skatteanslagene for kommunesektoren i år er problematisk. Unio har derimot fått gjennomslag på skole, barnehage og forskning.

– Det er bra at det etter pandemien settes av midler til økt bemanning i barnehager og skoler i områder med levekårsutfordringer. Forskningen får uttelling bl.a. ved at Ocean Space Centre videreføres selv om kostnadene skal gjennomgås, sier sjeføkonomen i Unio.

Koronakompensasjon kommer

Ut over dette har SV fått gjennomslag for at flere mottakere får økt bostøtte, prisjustering av sosialstønaden, noen mindre miljøtiltak og 500 millioner kroner til omstillingsordning for kollektivtrafikken.

– Det ligger viktige signaler i de såkalte verbalforslagene som stort sett dreier seg om føringer på neste års budsjett, sier Orskaug.

– Vi er særlig glad for at budsjettavtalen fjerner all tvil om at kommuner og fylkeskommuner skal få kompensasjon for merutgifter under pandemien. Det skal gjelde hele perioden fra 2020 til første halvår 2022, og det skal utbetales før jul i år. Jeg la spesielt merke til at SVs Kari Elisabeth Kaski på pressekonferansen presiserte at de kommunene som var hardest rammet skulle få mest. Det er viktig, sier sjeføkonom Erik Orskaug.

Endringer for helse og miljø

Fra 2023 blir det moms på el-biler for den delen av kjøpesummen som overstiger 500.000 kroner. Fra 2023 skal Enovas støttesats for el-varebiler økes fra 30 til 40 prosent av merkostnaden. Det skal lovfestes redusert betaling for tannhelse for 21- og 22-åringer.

– Det er også en viktig symbolsk seier at SV har fått gjennomslag for at det ikke skal igangsettes oljeboring nær iskanten i TFO-utlysning i 2022, sier sjeføkonomen.