Støtte til hjelpearbeid i Ukraina

Gjennom Unios medlemskap i den internasjonale fagbevegelsen har Unio tett kontakt med fagorganisasjonene i Ukraina og nabolandene. Ukrainsk fagbevegelse appellerer til fagforeningsbrødre og -søstre om bistand i den vanskelige situasjonen.

Unio støtter de ukrainske fagorganisasjonene FPU og KVPUs hjelpearbeid i Ukraina med 389 217 kroner. Det er 1 krone for hvert Unio-medlem! Støtten administreres gjennom den globale fagbevegelsens hjelpefond til Ukraina.

Pengene vil gå til akutte behov blant mennesker på flukt i Ukraina. FPU og KVPU har åpnet sine bygg for folk på flukt og tilbyr nødvendige varer, mat, vann og medisiner.

– Fagbevegelsen er en solidaritets og fredsbevegelse. Det er en selvfølge at vi støtter våre ukrainske brødre og søstre, sier Unio-leder Ragnhild Lied.