– Tilbudet til pensjonistene avhengig av god kommuneøkonomi

Unio har gitt innspill til regjeringen om hva som er viktig for pensjonistene i statsbudsjettet. – Vi må være ute i god tid skal vi klare å påvirke prioriteringene i statsbudsjettet, sier Unios sjeføkonom, Erik Orskaug. Innspillet gjelder statsbudsjettet for 2023 som de forskjellige departementene nå har startet arbeidet med.

– Pensjonistene som gruppe er avhengig av et godt helsetilbud og andre tjenester til de eldre. Dette gjelder både i sykehusene og i kommunehelsetjenesten. Kommuneøkonomien har vært stram i mange år, med den nye regjeringen økes de frie inntektene i kommunene, og handlingsrommet for å bedre kjernetjenestene utdanning, helse og omsorg blir noe bedre, sier Orskaug.

Unio krever at de frie inntektene i kommunesektoren i 2023 økes med minst 3 mrd. kroner, ut over det som følger av den demografiske behovsveksten. Det er nødvendig for å sikre en bedring av blant annet helsetilbudet til de eldre.

Unios innspill har en rekke krav på helseområdet som vil gjøre det mulig for Unios helseprofesjoner å gjøre en bedre jobb overfor den eldre befolkningen.

– Forebygging og rehabilitering når ofte ikke opp i budsjettkampen, det er derfor viktig å spille inn konkrete forslag på dette området tidlig, sier Unios sjeføkonom.