Verneombudsprisen – vi trenger ditt forslag til kandidat!

For fjerde gang skal Unios verneombudspris deles ut på Verneombudskonferansen 2021. Med denne prisen ønsker Unio å sette løfte fram den viktige rollen verneombudene har i arbeidslivet. Prisen deles ut til et verneombud som har gjort en særskilt innsats i rollen som verneombud.

I 2019 gikk verneombudsprisen til Ester Geitrheim, hovedverneombud ved avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk ved Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus, for hennes langvarige og kunnskapsrike engasjement for arbeidsmiljøet, der hun ser etter løsninger og fremmer forslag i de rette fora, og dermed har fått innført endringer som har vært til det bedre for både ansatte og pasienter. På grunn av pandemien ble prisen ikke delt ut i 2020.

Hvem synes du bør bli årets vinner av verneombudsprisen? Alle verneombud og hovedverneombud kan nomineres som kandidater.

Begrunnede forslag til kandidater sendes til [email protected] senest 10. september.
Begrunnelsen må ta utgangspunkt i kriteriene som er nedfelt i Verneombudsprisens statutter, og bør være på om lag én side.

§ 4 Utvalgskriterier

«Årets verneombud» tildeles: Et verneombud som gjennom sitt verv har lagt ned en særskilt innsats for å ivareta arbeidstagernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet på arbeidsplassen, herunder å påse at virksomheten er godt innrettet og vedlikeholdt, og at arbeidet blir utført på en slik måte at hensynet til arbeidstagernes helse, miljø og sikkerhet er ivaretatt i samsvar med arbeidsmiljølovens vernebestemmelser.