– Krever at forhandlingene om særaldersgrenser gjenopptas

LO, Unio og YS krever at forhandlingene om særaldersgrenser gjenopptas. Dette går fram av et felles brev arbeidstakerorganisasjonene har sendt Arbeids- og sosialdepartementet.

Debatten om regjeringens håndtering av særaldersgrensene har blusset opp i det siste. Arbeidsministeren har blant annet påstått at de som har særaldersgrense ikke taper på regjeringens nå vedtatte forslag om å fjerne plikten til å gå av ved særaldersgrensen.

– Dette er å snu tingene på hodet. Den livsvarige pensjonen fra 2025 for 1963-kullet og de som er yngre vil bli lavere for de som har særaldersgrense på grunn av manglende opptjening hvis du går av på aldersgrensen, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Etter at arbeidstakerorganisasjonene ikke kom til enighet med regjeringen i tilpasningsforhandlingene for de som har særaldersgrense i 2018, vil pensjonen for disse gruppene bestå av en god tidligpensjonsordning på 66 prosent av sluttlønn fram til 67 år og deretter en dårlig livsvarig pensjon fordi partene i forhandlingene ikke ble enige om hvilken kompensasjon de med særaldersgrense skal ha for å gå av tidligere enn andre.

– Det er jo hele poenget med en lavere aldersgrense. Vi krever derfor at regjeringen tar opp igjen forhandlingene om tilpasningen av tjenestepensjonen for de som har lavere aldersgrense, sier Lied.

I brevet viser arbeidstakerorganisasjonene LO, Unio og YS til at regjeringen har brutt flere tidligere avtaler med oss om hvordan vi skulle gå fram på dette vanskelige området.

Les brevet her