Sats på utdanning, partssamarbeid og offentlig velferd

Sammen med nordiske søsterorganisasjoner uttrykker Unio følgende budskap til EUs sosiale toppmøte: konkurransekraft, den nordiske modellen og rettferdig fordeling henger sammen.

Denne uka møtes EUs toppledere og partene i arbeidslivet i Porto for å diskusjoner veien til et mer sosialt Europa. Dette sosiale toppmøtet tar opp tråden fra Gøteborg-møtet som ble arrangert i 2017. Da ble EUs sosiale søyle eller European Pillar of Social Rights vedtatt til applaus fra europeisk fagbevegelse.

Med den sosiale søylen fulgte budskapet om et nytt balansepunkt i europeisk politikk: EUs framtid skulle bygges med en solid, støttende sosial søyle som balanserer den overdimensjonerte økonomiske søylen. I årene etter vedtaket har fagbevegelsen etterspurt konkrete oppfølgingstiltak. Med tiltredelse av dagens EU-kommisjon (2019) kom lovnadene om en handlindlingsplan for oppfølging av søylen. I mars kom handlingsplanen.

På møtet i Porto skal EU-toppene forplikte seg til å følge opp handlingsplanen. Sammen med nordiske søsterorganisasjoner står Unio bak følgende budskap til toppmøtet:

  • Velferdsstat av høy kvalitet er en forutsetning for gjenreisningsarbeid og framtidig konkurransekraft.
  • Konkurransekraft forutsetter investering i kunnskap og kompetanseutvikling, likestilling og det grønne skiftet.
  • Nasjonale arbeidsmarkedsmodeller må respekteres og samarbeidet med arbeidslivets parter må styrkes.

Unio har et tett samarbeid med nordisk og europeisk fagbevegelse, og var til stede i Gøteborg da den sosiale søylen ble vedtatt. Den gang ledet Ragnhild Lied nordisk fagbevegelse (NFS). I en uttalelse i forbindelse med toppmøtet, viste Lied til hvordan samarbeid på arbeidsplassen og partsamarbeid i arbeidslivet er en forutsetning for at den enkelte bedrift og det enkelte lands økonomi skal være konkurransedyktig.

I forkant av det sosiale toppmøtet i Porto er budskapet fortsatt knyttet til partssamarbeid.

– Den nordiske modellen, rettferdig fordeling og konkurransekraft henger sammen. Gjennom vårt europeiske samarbeid ser vi hvor godt universelle løsninger innenfor utdanning, helse og velferd står seg sammenliknet med løsninger som preger større deler av Europa. Vår modell tjener arbeidsmarked, økonomien og folk flest. Det er viktig at vi framsnakker modellen og samtidig er oppmerksomme på utfordringene den møter, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Les det nordiske budskapet til toppmøtet