Høring – forslag om endringer i smittevernloven (portforbud)

Justis- og beredskapsdepartementet sendte 8. januar 2021 i fellesskap med Helse- og omsorgsdepartementet på høring et forslag om endringer i smittevernloven. I høringsnotatet foreslås det et hjemmelsgrunnlag for portforbud som smitteverntiltak under covid-19-pandemien.

Les høringssvar fra Unio