Arbeidsmiljø handler om arbeid – sammen for et bedre arbeidsmiljø!

Mandag 7. desember kl. 9–10 inviterer IA-partene til et webinar hvor vi setter arbeidsmiljø på agendaen. Representanter fra myndighetene og partene kommer for å presentere og diskutere satsingen. Vi presenterer arbeidsmiljøportalen.no og arbeidslivets parters egen kurspakke om arbeidsmiljø.

Norske virksomheter er i verdenstoppen på arbeidsmiljø. Med et arbeidsmarked i stadig endring, er vi likevel nødt til å se fremover og jobbe mer bransje- og kunnskapsrettet. Et godt arbeidsmiljø er viktig for den enkelte, for virksomhetene og for samfunnet, og derfor står vi nå sammen for et bedre arbeidsmiljø under IA-avtalen.

Webinaret strømmes direkte via nettleser. Det er ikke behov for spesiell programvare eller brukerregistrering. Alle påmeldte får tilsendt lenke i forkant av webinaret og kan stille spørsmål via chat underveis.

Påmelding via checkin

Utdrag fra programmet:

Innledning av statsråd Henrik Asheim

Felles videohilsen fra åtte arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner: Sammen for et bedre arbeidsmiljø!

Etatsinnlegg:
Pål Molander fra STAMI, Trude Vollheim fra Arbeidstilsynet, Hans Christian Holthe fra Nav og Anne Myhrvold fra Petroleumstilsynet.

Paneldiskusjon: Hvordan lykkes på virksomhetsnivå?
Statsråd Henrik Asheim, partene representert ved Roger Heimli (LO) og Nina Melsom (NHO), Trude Vollheim (Arbeidstilsynet) og Pål Molander (STAMI).

Webinaret ledes av journalist Erik Aasheim.