Nå kan virksomhetene permittere i ett år

Regjeringen varsler i dag at de vil utvide perioden for permittering fra 26 til 52 uker. – Vi treng å verne viktig industri, ikkje minst i maritim sektor. Der ser vi og at det skjer nødvendig omstilling til grøn skipsfart. Difor må vi ta hand om desse arbeidsplassane og kompetansen til arbeidstakarane der, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

 

De som ble permittert i mars, kan nå være permittert helt frem til mars neste år, uten at bedriftene sier dem opp.

Det er dobbelt så lenge som tidligere.

– Vi ser gode grunnar til å utvide permitteringstida til 52 veker. Det finst og nokre dilemma ved denne utvidinga, men no er vi i ein heilt spesiell situasjon, sier Lied.

Endringen skal innføres fra 1. november og vare til 30. juni neste år.

Midlertidig utvidelse

Mange må ta turen til NAV i koronakrisen. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Mange har mistet jobben eller blitt permitterte i korona-pandemien.

Normalt sett betaler bedriften lønnen for permitterte i 15 dager. Deretter betaler staten via NAV.

I vår ble bedriftens del redusert til to dager.

Bedriftene må bedriftene betale noe mer for dem som er permitterte i lang tid. Regjeringen foreslår en ny arbeidsgiverperiode på fem dager etter 30 ukers permittering fra 1. januar neste år. Den nye arbeidsgiverperioden vil gjelde alle som har vært permittert i 30 uker eller mer denne datoen.

Etter 1. juli neste år ønsker regjeringen å gå tilbake til de opprinnelige reglene.

Lenke til regjeringens pressemelding er her

Flere saker om covid 19-utbruddet og arbeidslivet her