Nytt utvalg skal se på pensjonsreformen

Regjeringen har oppnevnt et utvalg som skal gå gjennom pensjonsreformen fra 2011. Tidligere NHO-sjef og konsernsjef Kristin Skogen Lund i Schibsted skal lede utvalget. Utredningen skal være ferdig innen mars 2022.

Mandatet for gjennomgangen er omfattende og berører alle deler av arbeidslivet. Pensjonsutvalget skal beskrive pensjonssystemet. Det skal vurdere om de langsiktige målene i reformen kan nås.

Til slutt skal utvalget eventuelt foreslå endringer.

Partene i arbeidslivet vil involveres ved at det etableres et råd til utvalget, som skal følge og komme med innspill til arbeidet.

Også ungdomspartiene inviteres til å gi innspill.

Det var i regjeringsforhandlingene på Granavolden at en gjennomgang av effektene av pensjonsreformen ble forhåndsmeldt.

Utvalget skal konsentrere seg om folketrygdens alderspensjon og grenseflater mot andre ordninger.

Her er mandatet til pensjonsutvalget 

Mer om pensjonsutvalget