Null til kommunale tjenester, skattelette til aksjeeiere

Regjeringens tiltakspakke gir ikke noe til kommunene for å bedre tjenestetilbudet. – Dette er oppsiktsvekkende etter at koronakrisa har avslørt at grunnbemanningen i den kommunale helsetjenesten er altfor lav, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Regjeringen har derimot funnet rom for å gi store lettelser i formuesskatten og til å øke fordelen når du kjøper aksjer i egen bedrift.

– De 550 mill. kroner kommunene får i økt rammetilskudd er kun en kompensasjon for at skatteletten til aksjeeiere vil redusere kommunenes skatteinntekter med et tilsvarende beløp, sier Ragnhild Lied.

Les også:

– Ungdommen må ikkje bere kostnaden av koronakrisa