Regjeringen undervurderer kostnadene av koronakrisen for kommunene

– Regjeringen undervurderer utgiftsøkningene og inntektsbortfall ved smittesituasjonen og overvurderer innsparingen på grunn av lav anslått lønnsvekst, sier Unios sjeføkonom, Erik Orskaug, i en kommentar til kommuneøkonomien og behandlingen av revidert nasjonalbudsjett.

Nedstengingen og smittevernarbeidet i forbindelse med koronapandemien har kostet Kommune-Norge dyrt.

Nå skal Stortinget diskutere hvor mye kommunene skal kompenseres. Stortinget har tidligere sagt at alt av merutgifter i forbindelse med koronapandemien skal kompenseres.

Nå virker det som om regjeringen prøver å få regningen til å se mindre ut, ifølge Unios sjeføkonom.

Han trekker fram følgende forutsetninger i regjeringens utregninger:

– Merutgifter til smittevern er bare beregnet fram til midten av juni. Foreldrebetalingen i barnehager og SFO skal være fullt tilbake fra midten av april, hvis en legger regjeringens regnestykker til grunn. Andre inntekter, som billettinntekter, inntekter fra parkering og annet, skal være fullt tilbake i midten av juni. Hvis det skjer er det veldig bra, men det er lite trolig, sier sjeføkonomen.

Ikke enig i forutsetningene for anslagene

Den største innsparingen forutsetter imidlertid regjeringen på lønnsbudsjettene. Regjeringen legger til grunn en lønnsvekst på 1,5 prosent i år.

– Hvis forutsetningene skal slå til, må det legges til grunn at de økonomiske, negative effektene av pandemien er over 15. juni og at lønnsoppgjøret avlyses, sier Orskaug.

Regjeringen har samtidig understreket at det er viktig at vi tar smittevernarbeidet på alvor. Det vil gi kommunene ekstra kostnader og mindre inntekter resten av budsjettåret.

Kommunene trenger mer penger, også til gjenreising

Kommunesektoren vil derfor trenge mer penger.

Flere faktorer spiler inn. De ordinære velferdstjenestene, som i mange tilfeller er satt på vent, skal nå opp på sitt gamle nivå.

De siste ukene har også vist at grunnbemanningen i helse og omsorg er lav og at smittevernet og beredskapen må styrkes permanent.

Landet må gjenreises

Kommunesektoren blir en avgjørende kraft i å gjenreise norsk økonomi. På samme måte som etter finanskrisen.

Kommunesektoren er en viktig innkjøper fra privat sektor og bør brukes aktivt i den situasjonen vi er nå. For å komme ut av koronakrisen på en bærekraftig måte må vi satse stort på kompetanse, utdanning, forskning og digitalisering for å klare de omstillingene som er nødvendige.

Les Unios innspill til Finanskomiteen her

Hør podkast med sjeføkonom Erik Orskaug: