Lang vei til heltid for sykepleier Larssen

Ellen Cathrine Larssen er hovedtillitsvalgt og en erfaren, medisinsk sykepleier på Stord sjukehus. Men ufrivillig deltidsarbeider er hun like fullt. Hun har jobbet lenge og aktivt for å bli brukt mer enn tilfellet er. Nå ser hun for seg større stilling, slik hun hadde tidligere. Dette er en sak om å holde ut og ikke gi seg.

Sykepleier Larssen flyttet etter kjærligheten til Stord juni i fjor, for et lite år siden.

Å komme som voksen, erfaren sykepleier til et nytt, lite sted er ikke bare, bare, men på Stord sjukehus ble hun tatt godt imot.

Hun jobber på en medisinsk avdeling som behandler hjerte- og lungesyke, foruten andre sykdommer.

– Jobben på avdeling Medisin 4 trives jeg godt med! Og ikke minst med en gjeng meget stødige, dyktige og gode kolleger! Maken til fin gjeng skal du lete lenge etter, sier hun.

Det gikk ikke lang tid før hun hadde konvertert sommerjobben til en fast.

Men den var kun i 50 prosent stilling. 

I samme situasjon som mange

Hvorfor søkte hun ikke bare mer jobb, tenker du kanskje? Årsaken er at hun er i en situasjon hun deler med mange, mange helsearbeidere her i landet.

Hun fikk ikke større stilling, til tross for fem forsøk. – Jeg har søkt på det som har vært ledig, sier hun.

Det er jo også et spørsmål om økonomi i hverdagen.

– 50 prosent inntekt er ikke nok for meg, hverken for dagligøkonomien eller forpliktelsene jeg har. Dessuten vil det ikke være nok til en pensjon å leve av, sier Larssen.

Men det gjelder å ikke gi seg. Mer om det etter hvert.

Det er et paradoks at deltid fortsatt er et så stort tema i en tid med stor sykepleiermangel. For den ansatte handler det også om en lønn å leve av.

Får nye utfordringer

Hun både ønsket og trengte mer enn en halv jobb. Men det betyr ikke at hun ikke har mye godt å si om arbeidsgiveren.

– Relativt kjapt ble jeg kurset som News Fasilitator. Det er en måte å jobbe på og et system for å oppdage alvorlig og kritisk sykdom på et tidligst mulig stadium. Jeg er nå en av fem personer på Stord sjukehus som skal gjennomføre undervisning med scenario-trening i dette for alle ansatte. På grunn av koronaviruset er prosjektet utsatt til høsten, sier Ellen Cathrine Larssen. Før jul ble hun hovedtillitsvalgt.

Enorm erfaring

Sykepleiere med svært mye erfaring strever også med å få fulle jobber. Ellen Cathrine Larssen er ett eksempel. Hun har jobbet som sykepleier på sykehus det meste av karrieren, men også på sykehjem og med hjemmesykepleie, etter at hun var ferdig utdannet sykepleier som 23-åring.

Før hun flyttet til Stord jobbet sykepleieren heltid i Oslo.

Dessuten har 55-åringen jobbet som medisinsk assistanse-koordinator/sykepleier hos Falck Global Assistance – Norges største alarmsentral for de store reiseforsikringene.

Den betjener blant annet Fremtind og Tryg forsikringer med alle forbund, organisasjoner og firmaer som kunder.

Før jul ble hun hovedtillitsvalgt ved sykehuset 

Drømmen om heltid

– Drømmen har hele tiden vært full stilling akkurat der jeg jobber nå.

Det sa sykepleier Ellen Cathrine Larssen i mars.

Og idet vi skal publisere saken om Ellen Cathrine, skjer det noe. 1. mai – på arbeidernes internasjonale kampdag – kommer det en e-post til oss i Unio. Det er nå helt klart at Larssens søknader om mer jobb, gir uttelling på stillingsprosenten. Til slutt.

Via manges innsats og ulike runder, blir det klart at sykepleieren får drømmen oppfylt fra 22. juni i år. 

Det løses ved at hun får 30 prosent stilling i foretakets eget bemanningssenter, i tillegg til det hun har.

50 prosent stilling på Medisin 4 + 30 prosent ved bemanningsenheten Helse Fonna / Stord og 20 prosent som hovedtililtsvalgt = heltid.

– Jeg håper at også andre i samme situasjon som meg, kan gå opp i stilling hvis de ønsker det, sier Ellen Cathrine Larssen i dag.

Heltid burde være en selvfølge for dem som ønsker det, sier leder i Sykepleierforbundet, Lill Sverresdatter Larsen.
Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

– Burde være en selvfølge

Retten til heltid er en viktig kampsak for Norsk Sykepleierforbund. Forbundet mener at heltidsarbeid skal være en rettighet og må oppnås uten økt helgebelastning.

– Det er bra at det nå har løst seg for Ellen Cathrine Larssen. Heltid burde være en selvfølge for alle som ønsker det i helsevesenet i 2020, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen.

Hun sier forskningen er klar.

– Vi vet fra forskning at sykepleiere vil øke stillingsstørrelsen hvis arbeidsgiveren legger til rette for det og er fleksibel. Belastninger tilpasset yteevnen, høyere lønn og faglige utfordringer kan virke motiverende, sier hun.

Unio mener at heltidsstillinger må være regelen også i kvinnedominerte sektorer og yrker.

Et gode for den enkelte og tjenesten

– Heltid er et gode både for den ansatte og kvaliteten på tjenesten. Forskning har vist at det er uheldig for tjenestekvaliteten og kontinuiteten i pleien at sykepleiere jobber deltid. Fagmiljøene blir svakere, og pasientene må forholde seg til flere sykepleiere, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund.

Hun legger til at det også handler om en lønn å leve av for den ansatte.

– Det er et paradoks at dette med deltid fortsatt er et så stort tema i en tid med stor sykepleiermangel, sier forbundslederen.

Vil du lese saker om arbeidsliv og koronakrisen ? Følg denne lenken