Stortinget utvider muligheten til å få omsorgspenger for barn som er hjemme i koronakrisen.

Stortinget utvider muligheten til å få omsorgspenger eller «sykt barn-penger» for foreldre som blir sendt hjem i koronakrisen. Arbeidsgivere får sykepenge-lette. Krisetiltakene innføres så snart som praktisk mulig.

Samtlige partier ble enige om del én av den økonomiske krisepakken.

Politikerne på Stortinget har forhandlet i hele helgen, og den økonomiske krisepakken rettet mot ansatte og arbeidsgivere vedtas mandag formiddag. 

Her er tre av grepene:

– Stortinget ber regjeringen redusere arbeidsgiverperioden for betaling av sykepenger knyttet til korona-pandemien til 3 dager. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt Nav får på plass en teknisk løsning.

– Stortinget ber regjeringen doble ordningen med omsorgspenger. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt Nav får på plass en teknisk løsning.

– Permitterte får full lønn i 20 dager.

Tiltak vi ikke har sett

Politikerne innfører de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid. Det betyr en ekstra belastning for mange. Tiltakene mot koronasmitte vil få store konsekvenser i det norske samfunnet.

Dette er dugnad som vi er nødt til å ta i fellesskap og på vegne av fellesskapet. Fellesskapet må også stille opp for innbyggerne og ansatte, bedrifter og kommuner.

Flere saker om helse, omsorg og beredskap i koronakrisen her

Tiltak i tre ulike faser

  • Nødvendige strakstiltak for å unngå unødvendige konkurser og oppsigelser.
  • Ytterligere konkrete tiltak for bransjer og bedrifter som er spesielt hardt rammet.
  • Mer generelle og langsiktige tiltak for å opprettholde aktiviteten i økonomien, om nødvendig.

Dette er dagens ordning med omsorgspenger, eller “sykt-barn”-penger:

  •  Dette er omsorgsdager du bruker når du må være borte fra jobb fordi barnet ditt for eksempel er blitt forkjølet.
  • Vanligvis trenger du ikke søke om omsorgsdagene. Som arbeidstaker har du automatisk rett til et visst antall omsorgsdager per kalenderår. Arbeidsgiveren din betaler deg lønn som vanlig for dagene du er hjemme.
  • Hvor mange omsorgsdager du har rett på kommer an på samlivssituasjonen din og hvor mange barn du har.

Les hva som gjelder for omsorgsdager per i dag.

Merk at disse veilederne vil bli oppdatert med Stortingets nye regler

Her kan du sjekke ofte stilte spørsmål og svar om omsorgsdager og koronaviruset.