Strid om reisetid

– I utgangspunktet er det klare skilje mellom arbeidstid og fritid. Men kor skarpe er eigentleg grensene, spør Unio-leiar Ragnhild Lied.

– Rettspraksis frå EU og den aktuelle høgsterettsdommen om arbeidstid, kan tyde på at både offentlege og private arbeidsgjevarar i mange tilfelle har bygd på feil lovforståing når det gjeld arbeidstid og reiser, skriv Raghild Lied i ein kronikk i Dagens Perspektiv.

Les kronikken