Frokostseminar om etablering av et nasjonalt arbeidstidsregister (A-TID)

Fredag 24. januar arrangerer Unio frokostseminar om etablering av et nasjonalt arbeidstidsregister (A-TID). Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) vil orientere om registeret. Meld deg på her!

Formålet med A-TID er å framskaffe faktabasert kunnskap om positive og negative effekter ved ulike arbeidstidsordninger, og slik gi et bedre grunnlag for planlegging av gode arbeidstidsordninger.

STAMIs planlagte register støttes av både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden.

Tid: 09.00–10.15, enkel servering fra 08.45.
Sted: Unio, Stortingsgata 2

Meld deg på her!

Begrenset antall plasser, så førstemann til mølla-prinsippet gjelder. Seminaret er gratis.

Mer informasjon finner her og i denne filmen.