Fortsetter forhandlinger om pensjon og særaldersgrenser

Forhandlingsfristen for å få til ny alderspensjon for flere hundre tusen offentlig ansatte med særaldersgrense er utsatt til februar neste år. Partene er enige om at de trenger mer tid til å vurdere ulike modeller.

– Vi har en avtale om å finne varige løsninger som sikrer at de som forlater arbeidslivet tidlig, på grunn av særaldersgrense, ikke skal komme urimelig ut, sammenliknet med andre grupper. Det er fortsatt målet, men vi trenger å fortsette forhandlingene for å finne de gode løsningene fram til februar neste år, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Forhandlingene om særalderspensjon er en av de siste brikkene i pensjonsreformen som nå skal på plass.

Nesten halvparten er i et Unio-forbund

Unio-leder Ragnhild Lied og leder Sigve Bolstad i Politiets fellesforbund forhandler for Unio.

Særaldersgruppene representerer viktig kompetanse som vi vil trenge mer av. Nesten halvparten av alle de menneskene som blir berørte av forhandlingene, er i et av Unios forbund.

De er blant annet sykepleiere, politi, brannmenn og fysioterapeuter.

Unios medlemmer er avgjørende for velferdstilbudene 24-7, alle timer i døgnet, året rundt. Disse gruppene representerer høyt kvalifisert arbeidskraft som det er stor etterspørsel etter. 

Gjelder hundretusener

Eli Gunhild By leder Norsk sykepleierforbund og er i topp-trioen som forhandler om pensjon.

En rapport fra Arbeids- og sosialdepartementet i forkant av særaldersgrenseforhandlingene har på sidene 5-13 oversikt over antall aktive medlemmer med særaldersgrense.

Per 12.2018 er det totalt 212.378 personer.

Forhandler videre

Det har allerede vært arbeidet svært mye med å tilpasse pensjoner til dem som må gå av tidlig med særaldersgrenser.

Unios forhandlere er nå klare til å snakke videre om en langsiktig og varig modell for disse.

 

Unios pensjonsekspert, sjeføkonom Erikk Orskaug har brukt mye tid i entreen til Arbeids- og sosialdepartementet.

Les også: Skrev under avtale i fjor

Avtalen fra i fjor

Avtalen fra 3. mars 2018 sier at

«Samfunnsmessige hensyn knyttet til sikkerhet og belastning tilsier at det også i framtiden vil være behov for at stillinger i offentlig sektor skal ha særaldersgrenser.

Personer som forlater arbeidslivet tidlig på grunn av særaldersgrenser skal ikke komme urimelig ut sammenliknet med andre grupper

 

Klikk på denne lenken for å se avtalen som ble inngått om forlengelse av forhandlingene.