Midlertidig avtale om særaldersgrenser

Arbeidstakerorganisasjonene underskrev en midlertidig avtale med arbeidsminister Anniken Hauglie om særaldersgrenser i dag. – Avtalen er nødvendig fordi vi ikke klarte å komme i land med en endelig avtale i år, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

– Det arbeidet skal vi være ferdige med innen 1. november 2019, legger hun til.

Den midlertidige avtalen sier at personer født i 1963 som har aldersgrense 60 år skal få en pensjon på 66 prosent som i dagens ordning hvis de går av etter 85-årsregelen i 2020. Dette gjelder de i 1963-kullet som er 57 år i 2020. Alt annet vedrørende tilpasningen av særalderspensjonene til den nye folketrygden og påslagsmodellen som ble avtalt 3. mars 2018, skal vi avtales i 2019.

– Det gjelder også det livsvarige kompensasjonsnivået for årskullene fra og med 1963-kullet, sier Lied.

Hun understreker at den midlertidige avtalen ikke legger noen føringer på de langsiktige avtalene som skal inngås.

– Vi får full mulighet til å se de forskjellige særaldersgrensene i sammenheng når dette skal forhandles til neste år, avslutter Ragnhild Lied.