– Må støtte meir opp om det grøne skiftet

– Med dei truande skyene vi har rundt oss og, ikkje minst med tanke på dei omstillingane som er naudsynte, treng me no å bruke alt handlingsrom i finanspolitikken for å støtte opp om det grøne skiftet. 

Det sa Unio-leder Ragnhild Lied i regjeringens kontaktutvalg tirsdag morgen.

Der møttes lederne i organisasjonene for for arbeidstakere og arbeidsgivere og regjeringen, etter at statsbudsjettet ble lagt frem mandag.

Unio-leder Ragnhild Lied påpekte at det trengs radikale grep og stor fart, ikke minst i forskningen, for å klare omstillingen til det grønne skiftet.

Sjeføkonom Erik Orskaug og Unio-leder Ragnhild Lied på vei inn til kontaktutvalget på Statsministerens kontor tirsdag.

Derfor er Unio-lederen fornøyd med at støtten til karbonfangst og -lagring fortsetter, og beslutning om investeringer for fullskala anlegg må tas i 2020. Norge trenger nye arbeidsplasser som skal ta over etter olje. For eksempel vil en økt satsing på oppgradering av gamle vannkraftverk og utviklingen av hav-vind bidra til en god omstilling.

– Det er difor ekstra beklageleg at regjeringa reelt sett reduserer bevilgninga til forskning i budsjettet, sa Unio-lederen.

Ledigheten er for høy

Unio-lederen sluttet seg til dem som var fornøyde med at det brukes mindre oljepenger neste år.

Situasjonen i norsk økonomi tilsier at det er nødvendig.

Unio-leder Ragnhild Lied sa at hun også registrerer at regjeringen er optimistisk i sin prognose for arbeidsledigheten neste år.

Regjeringen,møtte arbeidslivets organisasjoner dagen etter at statsbudsjettet ble lagt frem. Foto: Liv Hilde Hansen.

– Me meiner at ledigheita likevel er for høg etter fleire år med høgkonjunktur. Det skuldast mellom anna innretninga av budsjettpolitikken. Den har i fleire år prioritert skattelette med lav effekt på sysselsettinga, sa Unio-lederen.

Trangt for kommunene

Kommunene har ikke mye penger å bruke på alle sine oppgaver. Om prognosene slår til vil netto handlingsrom være 55 kroner per innbygger. Da er det justert for endringer i befolkningssammensetning – dessuten regjeringens egne satsinger innenfor de frie inntektene som tidlig innsats i skolen og tiltak på rusfeltet. Unio mener kommunene sitter med en viktig rolle i omstillingen til det grønne skiftet, men da må de ha tid, rom og ressurser til å drive dette arbeidet.

– Det forutset at staten i langt større grad bistår kommunane med tilføring av kompetanse, tid og ressursar, sier Ragnhild Lied.

Unio-lederen tok også opp problemet med ostehøvel-kuttene i staten.