Mistet jobben – anker til Høyesterett

Tirsdag ble Rieber-saken om stillingsvern anket til Høyesterett av tre sjømannsorganisasjoner, blant dem Det norske maskinistforbund,  på vegne av tidligere ansatte i GC Rieber.

– Vi anker lagmannsrettens dom til Høyesterett fordi vi ikke kan være med på den oppløsningen av arbeidsgiveransvaret som vi ser i maritim sektor i dag. Det lages konstruksjoner for å svekke oppsigelsesvernet og for å omgå tariffbestemmelser om ansiennitet. Dette vil vi ha slutt på, og vi bruker betydelige ressurser på rettssaker for å slå ned på denne ukulturen. Det sier advokat Knut Walle-Hansen i Det norske maskinistforbund, Dnmf.

Riebersaken gjelder 66 norske sjøfolk, noen av dem medlemmer av Maskinistforbundet. De har mistet jobben uten at deres stillingsvern er respektert.

– Dette har arbeidsgiver gjort ved å legge ned sitt eget bemanningsselskap og leie inn rimeligere arbeidskraft fra et annet bemanningsselskap, forklarer maskinistforbundets advokat, Knut Walle-Hansen.

Lagt ned og byttet ut

Rieber-konsernet valgte gjennom konsernbeslutninger å legge ned sitt eget, heleide bemanningsselskap GC Rieber Crewing AS. Samtlige ansatte i selskapet, 66 norske sjøfolk, ble sagt opp. Samtidig ble et identisk antall sjøfolk, i det vesentligste billigere utenlandsk arbeidskraft, innleid fra et eksternt bemanningsselskap, OSM.

Sjøfolkene mener at Rieber-konsernet i realiteten gjennom omorganiseringen av arbeidsgiverfunksjonen har omgått stillingsvernet i loven, og byttet ut norske med utenlandske sjøfolk. I Gulating lagmannsrett vant de ikke frem.  

Maskinistforbundet er et av Unios medlemsforbund og har i lang tid jobbet for å sikre folk bosatt i Norge en mulighet til å konkurrere om jobbene på norsk sokkel og i norske farvann.

Dnmf står sammen med Norsk Sjøoffisersforbund og Norsk Sjømannsforbund om anken, på vegne av sjøfolkene som er medlemmer i de tre fagforbundene.