– Ledigheten fester seg på et høyt nivå

– Hvis arbeidsledigheten øker fra dagens nivå til 3,8 pst i 2022 slik SSBs prognoser viser, kommer vi i en situasjon hvor ledigheten i en oppgangsperiode aldri har vært høyere på mange tiår, sier Unios sjeføkonom Erik Orskaug.

I notatet «Før statsbudsjettet 2020» skriver Orskaug at ambisjonene i den økonomiske politikken og sysselsettingspolitikken må økes hvis arbeidsledigheten skal bringes videre ned.

– Det er for svakt å ha en arbeidsledighet på godt over 100 000 personer etter flere år med oppgangskonjunktur. Hvis ledigheten biter seg fast på et høyt nivå, blir det enda vanskeligere å få ledigheten ned i neste oppgangsperiode, sier sjeføkonomen.

Etter tre år med moderat oppgangskonjunktur, vekst over trendvekst og fallende arbeidsledighet, går norsk økonomi inn i en konjunkturnøytral periode med noe svakere vekst og økende arbeidsledighet. I notatet tas det til orde for en annen sammensetning av finanspolitikken som skaper flere jobber.

– Bruk pengene på tjenester folk etterspør, ikke skattelettelser til de som har mest fra før. Skattelettelsene har gitt liten effekt på produksjon og sysselsetting, og de har gitt skjevere fordeling. Oljemilliardene som er gitt i skattelette kunne vært brukt mer effektivt i kampen for å skape nye jobber og forberede oss på de viktige omstillingene som arbeids- og næringsliv står overfor i det grønne skiftet. Mindre handlingsrom i finanspolitikken krever redusert vekst på områder som samferdsel som har vokst kraftig de siste årene, mener Erik Orskaug.

Les notatet her: