– Nå har ILO en historisk sjanse

Tiden er overmoden. – I løpet av de 10 neste dagene skal vi legge inn all energi for å få på plass en konvensjon som vil stå seg langt inn i framtiden, sier Unios internasjonale sekretær Liz Helgesen. Det er en historisk sjanse for et arbeidsliv fritt for vold og trakassering.

Statsminister Erna Solberg var en av de første i rekken av gratulanter i markeringen av ILOs 100 år denne uken. Statsministeren beskrev ILO som en global kjempe på tokt for likhet og sosial rettferdighet. Anstendige jobber for alle-fanen må bringes videre inn i ILOs neste århundre.

Solbergs tale til ILO kan du se her:

I dag kommer arbeidsministeren til Geneve. Også ledere for norsk fagbevegelse kommer for å støtte opp om det internasjonale arbeidet for arbeidslivet, Unio-leder Ragnhild Lied er blant dem.

Hva som står på spill

Anstendig arbeid handler blant annet om et arbeidsliv fritt for vold og trakassering. Dessverre er det millioner av arbeidstakere som har arbeidsdager preget av nettopp det, kun et mindretall har et beskyttende lovverk.

– Sammen med internasjonal fagbevegelse, har Unio arbeidet for at FNs internasjonale arbeidsorganisasjon ILO forhandler fram et regelverk som gir alle beskyttelse mot vold og trakassering i arbeidslivet. Og i fjor kunne vi endelig starte dette arbeidet, sier Unios internasjonale sekretær, Liz Helgesen.

Det er enorme forskjeller mellom land og sektorer. Med et felles rammeverk skal alle ha noe og strekke seg etter, noe som igjen gir store grupper arbeidende en tryggere hverdag og anstendige arbeidsforhold.

Gjelder millioner av mennesker

Verdens hushjelper, gateselgere og dagarbeidere drømmer om en anerkjennelse av jobben de gjør og at de skal behandles med respekt. – Og at de beskyttes mot vold og trakassering.

– Vi ønsker å bidra til at drømmen realiseres, sier Liz Helgesen.

ILO-konvensjonen skal slå fast at også de som jobber utenfor den fysiske arbeidsplassen skal ha en beskyttelse mot vold og trakassering på jobb. Det kan for eksempel gjelde journalister i felt, og alle dem som jobber med «kontoret i lomma», på oppdrag ute. Digitaliseringen av arbeidslivet skaper nye utfordringer.

Store forventninger

Den internasjonale arbeidsorganisasjonen har i dag 187 medlemsland og er FNs vaktbikkje i arbeidslivet. ILO er unikt i FN-systemet med sin trepartsstruktur, med fagforeninger, arbeidsgiverorganisasjoner og medlemslandenes myndigheter. Alle de tre partene har beslutningsmyndighet.

Derfor er det store forventninger til hvordan en ny ILO-konvensjon skal kunne endre arbeidslivet til det bedre. Fagbevegelsens visjon er at regelverk skal gi alle stater insentiver til å legge til rette for arbeidsliv uten vold og trakassering. Konvensjonen vil bli det første bindende, internasjonale instrumentet på dette feltet.

ILO er ett hundre år i 2019. Les mer her.

ILO er 100 år og det markeres denne uken i Geneve i Sveits, der FN’s vaktbikkje for arbeidslivet har hovedkontor.

Dette har skjedd

Som ledd i kampen mot vold og trakassering i arbeidslivet, skal Arbeidskonferansen i 2019 behandle og neste uke vedta en konvensjons- og anbefalingstekst (rekommendasjon). Den første behandlingen av en ny standard fant sted på den internasjonale arbeidskonferansen (ILC) i juni 2018.

På bakgrunn av kartlegging av FN-landenes utfordringer og hvilke regelverk medlemmene mener det var behov for, utarbeidet ILO forslag til konvensjonstekst, supplert med en rekommendasjon.Landenes myndigheter fikk, etter konsultasjoner med arbeidslivets parter, mulighet til å inngi kommentarer og forslag til endringer til tekstene. ILO publiserte etter dette en rapport med endringer etter innspill fra medlemslandene. De er grunnlaget for forhandlingene som pågår nå.

Les mer om hva vi har gjort i satsingen for et bedre arbeidsliv her.

ILOs konvensjoner