Konvensjonen mot vold og trakassering i arbeidslivet

I 2019 prioriterer Unio arbeidet med å få på plass et globalt rammeverk mot vold og trakassering i arbeidslivet.

Siden etableringen av Unio har det vært en tydelig kobling mellom nasjonal og internasjonal aktivitet. Det gjelder selvsagt også aktiviteten i ILO. Unio har de samme politiske prioriteringene ute som hjemme. Dette skjer gjennom arbeidet i den nasjonale ILO-komiteen og på den årlige ILO-konferansen. De nordiske fagorganisasjonene er representert i ILO-styret med en representant. Unio har tett kontakt med det nordiske nettverket som står bak representantens styrearbeid.

Gjennom deltakelse i den såkalte «standardsettende komiteen» har Unio prioritert utviklingsarbeid for globale retningslinjer mot vold og trakassering i arbeidslivet. En standardsettende komité skal gjennom trepartssamarbeid forhandle seg fram til et rammeverk. Forhandlingene pågår gjennom en toårsperiode. Fagbevegelsen mener at standardene må være mest mulig forpliktende og nedtegnes i en ny ILO-konvensjon. Hvorvidt man lykkes avgjøres på ILO-konferansen 10.–21. juni.

Unio mener det er behov for en ILO-konvensjon mot vold og trakassering i arbeidslivet blant annet fordi:

  • Store deler av verdens arbeidende står uten beskyttelse mot vold og trakassering i arbeidslivet. De fleste av disse jobber i uformell sektor.
  • Vold og trakassering rammer de svakeste.
  • Det nye arbeidslivets grenseoverskridende karakter innebærer endring vold og trakasserings omfang og uttrykk. Vi må ha et rammeverk som effektivt kan bekjempe alle former for vold og trakasseringen.

Kort sagt: Vold og trakassering er et alvorlig problem som må bekjempes nasjonalt og internasjonalt.

I dette arbeidet samarbeider Unio tett med nasjonale, nordiske og internasjonale arbeidstakerorganisasjoner.

I år markerer LO, YS og Unio kvinnedagen med å rette søkelyset mot vold og trakassering i arbeidslivet. Organisasjonene har valgt å ta opp tema på kvinnedagen fordi kvinner er særlig utsatt for vold og trakassering i arbeidslivet.

5 ting du trenger å vite om komiteens arbeid mot vold og trakassering i arbeidslivet

Se også:

– ILO er gull verdt for verdens arbeidstakere

– Synd at ILOs arbeid er så lite kjent i Norge

Debatt om LHBTI førte til møtekollaps under årets ILO-konferanse

Rapporter som ligger til grunn

Last ned (PDF)

Last ned (PDF)