– Utdanning må lønne seg bedre

Unios styre vedtok i dag Unios inntekspolitiske uttalelse for 2019. Denne vil være førende i årets lønnsoppgjør. – Det er på tide at arbeidstakerne får en rettferdig del av verdiskapingen. Arbeidstakere med høyere utdanning må få bedre uttelling for utdanningen sin, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Unio mener situasjonen i norsk økonomi nå tilsier at lønnsveksten må økes. Moderat lønnsvekst i årene etter oljeprisfallet har gitt avgjørende bidrag til økt lønnsomhet og bedret konkurranseevne. Fjorårets overraskende høye økning i elprisene ga igjen nær null i reallønnsvekst.

– Medlemmene våre må kjenne at årets oppgjør gir en klar reallønnsvekst. Utdanning og kompetanse må lønne seg bedre. Det er avgjørende for kvaliteten på de tjenestene som hele samfunnet er avhengig av, sier Lied.

Det er store rekrutteringsutfordringer i store deler av offentlig sektor.

– Lønn må kunne brukes for å løse rekrutteringsproblemene. Der det er særskilte rekrutteringsutfordringer, må resultatet kunne bli høyere enn frontfagsramma, slår Ragnhild Lied fast.

Les hele den inntektspolitiske uttalelsen her

Les også:

Rom for god reallønnsvekst

Høyere anslag på prisveksten 2019