– Rom for god reallønnsvekst i 2019

– Det er rom for god reallønnsvekst i 2019, slo Unio-leder Ragnhild Lied fast på Unios inntekstpolitiske konferanse. Det var både KS- og NHO-direktørene enige i.

Unio samler sine tariffutvalg til inntektspolitisk konferanse hvert år. Konferansen skal gi en indikasjon på forventninger i forbindelse med det forestående lønnsoppgjøret, og fungerer som et oppspill til arbeidet i Unios forhandlingsutvalg.

Og etter noen magre år, er det nå klart for reallønnsvekst.

– Det er ingen grunn til å holde igjen på reallønnsveksten, den har vært lav lenge. Vi har vist moderasjon i flere år, og betalte for høye strømpriser i fjor. Det får holde, sa Ragnhild Lied.

I år var Norsk Industri invitert til å holde innlegg på konferansen. Direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri talte til en lydhør forsamling da han snakket om situasjonen for industrien og hvilket bakland industrien er avhengig av. Stikkord her er Brexit, EØS og USA og Kinas handelskrig.

– Dilemmaet er at industrien ikke går så bra, mens resten av Norge går helt greit. Og så er det frontfaget – altså industrien – som bestemmer. Jeg skjønner at dere synes det er utfordrende, sa Sunde.

Han forklarte at driftsresultatet – altså overskuddet – for industrien faller (verst er det for verksted og skipsbygging), og lønnsandelen går opp.

Områdedirektør Tor Arne Gangsø i KS var opptatt av at 50 prosent av de kommuneansatte jobber deltid, og at sykefraværet er høyere nå enn da IA-avtalen ble etablert i 2001 – spesielt høyt er det i pleie- og omsorg og i barnehager.

Samtidig understreket han at kommunesektoren må ses på som en kompetansebedrift.

– 52 prosent av de ansatte har høyskoleutdanning. Vi opplever motsetningene mellom de fire hovedorganisasjonene på arbeidstakersiden som stor, men for KS er det viktig å ha fokus på kompetanse, og beholde og rekruttere ansatte, sa Gangsø.

Unios inntektspolitiske uttalelse er under utarbeidelse og ble diskutert på konferansen. Unios sjeføkonom, Erik Orskaug, innledet med å si at SSB venter en moderat konjukturoppgang i alle fall til 2022.

– Det er viktig, som vi viser til i forslaget til inntektspolitisk uttalelse, at både rekrutteringsutfordringer og verdsettingsdiskriminering er argumenter for økt lønn. Endringer i relative lønninger er legitimt og nødvendig. Nivådiskusjoner må være berettiget innenfor dagens arbeidslivsmodell, sa Erik Orskaug.

Diskusjonen tar Unios forhandlingsutvalg med seg inn i arbeidet med årets tariffoppgjør.