Høyere anslag på prisveksten i 2019

Prisene vil stige mer enn anslått. Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU)  har i dag oppjustert anslaget på konsumprisveksten i 2019 til 2,4 prosent. I februar var anslaget 2.2 prosent. 

– Det er viktig at partene i lønnsoppgjøret har et best mulig anslag på hvor mye prisene vil stige når vi går til forhandlinger, sier sjeføkonom Erik Orskaug, som er Unios medlem i TBU.

TBU har oppdatert forutsetningene om utviklingen i elprisen, oljeprisen og kronekursen i den nye beregningen av konsumprisveksten.

– Alle de tre endringene trekker i retning av høyere prisvekst, men endringen i oljeprisforutsetningen trekker mest opp, sier Orskaug.

– Usikkerheten om konsumprisvekstanslaget er fortsatt stort. En annen utvikling i kronekursen og energiprisene vil påvirke konsumprisveksten. La oss håpe at vi ikke opplever det samme som i 2018, da økte elpriser nullet den fremforhandlede reallønnsveksten, avslutter Unios sjeføkonom.

Pressemeldingen fra TBU finner du her