Revidert budsjett: Ingen ambisjoner om lavere ledighetstall

– Regjeringen har små ambisjoner med tanke på å få de arbeidsledige i jobb. Norsk økonomi er i en moderat oppgang, og regjeringen klarer knapt å presse arbeidsledigheten ytterligere ned, i april ligger den sesongjusterte ledigheten allerede på 3,9 prosent, sier Unios sjeføkonom, Erik Orskaug.

– Ned til 3,8 prosent som gjennomsnitt for 2018 og 2,7 prosent for 2019 er svakt etter flere år med oppgang, fortsetter han.

Veksten i norsk økonomi er moderat, men over trendvekst. Sysselsettingsveksten er derimot for svak til å få arbeidsledigheten betydelig ned, og en stor del av de nye arbeidsplassene kommer i bygg og anlegg og utleievirkomhet der useriøsiteten er stor. Sysselsettingsandelen er rekordlav etter mange års fall, men det ser nå ut til at nedgangen har stanset.

– Handlingsrommet i Revidert brukes i liten grad på områder som kan øke sysselsettingen i de seriøse delene av arbeidsmarkedet som gir hele og faste jobber. Offentlig sektor skulle vært brukt mer aktivt for å få ledigheten ned. Det er en myte at for eksempel sysselsettingen i kommunal sektor eser ut. Den har ligget stabilt på om lag 18 prosent av samlet sysselsetting de siste 15 årene. sier Erik Orskaug.

Les Unios første reaksjoner på Revidert nasjonalbudsjett 2018 og Kommuneproposisjonen 2019 her