Høyesterett tar Norwegian-saken

I dag kom beskjeden: Norwegian-saken er sluppet inn til full behandling i Høyesterett.

I januar frifant Lagmannsretten både Norwegian Air Shuttle ASA og Norwegian Air Norway for krav om fastsettelse av arbeidsgiveransvar for piloter og kabinansatte. Denne dommen ble anket, og YS ba Unio om støtte for å få saken videre til Høyesterett. Høyesterett har nå valgt å ta saken inn.

Mer om saken her

Skriv fra Høyesterett