Engelstad glemmer levealdersjustering

Uavhengig pensjonsrådgiver Harald Engelstad, med 30 års erfaring med offentlig tjenestepensjon, glemmer at dagens ordning er levealdersjustert. – Hans sammenlikninger om hva du får med den nye ordningen er derfor så gale som de kan bli, sier Unios sjeføkonom, Erik Orskaug.

Engelstad spør i noen lysark fra «april 2018» hvordan forslaget til ny pensjonsavtale vil virke for de unge i offentlig sektor. I et eksempel med en inntekt på 562 000 kroner (6 G) kommenterer Engelstad at «alle kommer dramatisk dårligere ut» og «jo yngre, jo dårligere».

– Ikke rart Engelstad får svar som han roper, han sammenlikner ny ordning for 2010-kullet (8 år i dag!) med gammel ordning for 1953-kullet (65 år i dag), sier Orskaug.

– Engelstad tar rett og slett ikke hensyn til at offentlig tjenestepensjon er levealdersjustert fra 2011, og han later som om offentlig tjenestepensjon kan videreføres som en 66-prosentsordning. Det er helt feil, sier Unios sjeføkonom.

Mer bakgrunn her

Her er svaret fra Harald Engelstad, uavhengig pensjonsrådgiver
Og her er tilsvaret fra Erik Orskaug på Engelstads innlegg