Kategoriarkiv: Forskning

Høye forventninger til ny statsråd for forskning og høyere utdanning

Det hviler nå et svært tungt ansvar på statsminister Støre for å utnevne en ny [...]

Unio inn i regjeringsoppnevnt utvalg om kompetansereform

Mangel på kompetanse og økende krav til omstilling vil prege samfunnet fremover. Derfor har regjeringen [...]

Reagerer sterkt på at universitet og høgskular mister rett til å leggje ned studiestader

Regjeringa la i dag fram forslag til ny lov om universitet og høgskular. Eit av [...]

Forskning om emosjonelle belastninger for framtidas arbeidsmiljø

På oppdrag fra Unio forsker SINTEF på emosjonelle krav og belastninger for mennesker som jobber [...]

Norge har ikke den kompetansen som trengs i det grønne skiftet

En ny rapport konkluderer at Norge ikke har den kompetansen som trengs for å lykkes [...]

Universiteta – meir enn kjappe yrkesutdanningar

I Utsynsmeldinga, som regjeringa nyleg har lagt fram, ligg det fleire tiltak som samla kan [...]

Unio fortsatt i forhandlinger med staten

Staten er i kveld kommet til enighet om en avtale med LO Stat, YS Stat [...]

Når ansatte i Forsvaret øver mer, tjener andre statsansatte mindre

Er det rimelig at forskere og politifolk skal få lavere lønn som følge av flere [...]

Tydeleg prioritering i utdannings- og kompetansepolitikken

I dag la regjeringa fram stortingsmeldinga om kompetansebehov i Norge. I Utsynsmeldinga prioriterer regjeringa kompetanse [...]

Fint at LO har snudd og er enig med Unio

LO vil gi mer til de kommuneansatte, melder VG i dag. Det er fint at [...]