Slik kan du støtte streiken i staten

Selv om du ikke streiker selv, kan du likevel bidra ved å vise støtte til Unio-streiken i staten. Her er noen forslag til hvordan: