Streikemarkering i Karasjok

Onsdag samlet om lag 50 Unio-streikende og streikesympatisører seg til en markering utenfor Sametinget i Karasjok.

Hør innslaget om streiken på NRK Sápmi, med intervjuer med streikeleder i Kautokeino, Inger Anne Pulk, (samisk) og Eirik Bäcklund i Utdanningsforbundet (norsk)

Streikeledelsen rigget til med bålkaffe og nystekte vafler.

Under markeringen kom direktør for Sametinget, Inger Marit Eira-Åhrén, ut og hilste på de streikende.

– Våre ansatte som er i streik, besitter en kompetanse som vi merker godt er fraværende nå under streiken. Det merkes godt at oversettere og sekretærer ikke er tilgjengelige i komitéuka, sier sametingsdirektøren.

Fra Unios sentrale streikekomité holdt nestleder i Forskerforbundet Kristian Mollestad appell der han redegjorde for årsaken til at Unio er i streik.

– Vi blir dyttet ut i en streik fordi staten forsøker å presse oss over på en avtale vi ikke vil ha, sa Mollestad i sin appell.

Leder for streikekontoret i Karasjok, Margrethe Sakshaug, holdt deretter en appell der hun pekte på at den avtalen vi har hatt de to siste årene, har gitt de lokale partene mulighet til å tette gapet i mindrelønnsutviklingen for undervisningsansatte i staten.

Nestleder i Politiets Fellesforbund i Finnmark politidistrikt, Steffen Andreassen, minnet om politiloven §1 som sier at «Staten skal sørge for den polititjeneste som samfunnet har behov for», og at staten må ta ansvar for at lønnsnivået i politiet skal virke rekrutterende, og at det bidrar til å beholde kompetent personell i tjenesten.