Enighet i lønnsoppgjøret i helseforetak og sykehus med driftsavtaler

Tirsdag ble det enighet i lønnsoppgjøret for sykepleiere i helseforetakene og sykehus med driftsavtaler i Spekter-området. Oppgjøret har en ramme og en innretning som bidro til løsning mellom partene.

– Dette oppgjøret møter langt på vei de forventingene vi hadde på forhånd, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund.

– Selv om vi ikke fikk gjennomslag for alle våre krav gjorde helheten at vi valgte å akseptere, sier hun.

650 000 for spesialsykepleier og jordmødre

NSF har nådd det viktige målet vårt om 650 000 for spesialsykepleier og jordmødre med mer enn 10 års ansiennitet.

Tidligere forpliktelse var 2024, men nå vil denne lønna gjelde fra 1. oktober.

Les mer ved å følge denne lenken