Kategoriarkiv: Lønnsoppgjøret 2023

Særavtaleforhandlingene i staten er gjennomført

Denne høsten har staten og hovedsammenslutningene forhandlet flere særavtaler og satser. Det er nå enighet [...]

Behov for en mer fleksibel praktisering av frontfagsmodellen

I dag la Frontfagsmodellutvalget (Holden IV) frem NOU 2023:30 Utfordringer for lønnsdannelsen og norsk økonomi [...]

Partene enige om å forlenge hovedavtalen i KS

Hovedavtalen i KS er forlenget med to år. I tillegg er det avtalt to sentrale [...]

– Vitenskapelig ansatte i staten taper på alle fronter

Vitenskapelig ansatte i staten har siden 2015 hatt dårligere lønnsutvikling enn både tilsvarende jobber i [...]

Ingen snarveg til høgare utdanning, kompetanse og kvalitet

Verdien av forsking og høgare utdanning, krav om betre arbeidsvilkår, høgare lønn og ny arbeidsmiljøpolitikk [...]

Hovedavtaleforhandlinger i KS: Vil styrke tillitsvalgtordningen

Arbeidstakerorganisasjonene leverte mandag sine første krav til KS i forhandlingene om ny hovedavtale. Unio kommune [...]

Digital fellesopplæring i hovedavtalen i KS

De sentrale partene har laget felles, digital opplæring i hovedavtalen i KS. Vi håper det [...]

Lærerstreiken: Helt rett å klage staten inn for ILO

Utdanningsforbundet har klaget staten inn til ILO – den internasjonale arbeidsorganisasjonen – etter at streiken [...]

Norske politikere – se til Danmark

Danmarks modell for lønnsfastsettelse er stort sett den samme som vi har i Norge. Så [...]

Åpen for dansk løsning – må tenke nytt om lønn i offentlig sektor

I et intervju med dansk TV 2 lørdag varslet den danske regjeringen at den vil [...]