Samordningsfella: Har NAV skylda?

Før jeg nylig fylte 67 år, fikk jeg et hyggelig brev fra NAV. Det fikk meg imidlertid til å tenke på om NAV har noe av skylda for at en del mennesker med offentlig tjenestepensjon, inklusive en tidligere statsråd og en økonomiprofessor, har blitt lurt av det samme NAV? spør Unios sjeføkonom Erik Orskaug i Dagsavisen.

Det er en kjent sak at mange offentlig ansatte som har stått i jobb til 72 eller 73 år har mistet hele tjenestepensjonen, fordi de tok ut folketrygden ved 67 år. Dette er den såkalte samordningsfella. Tar du ut folketrygden ved 67 år og fortsetter i jobb, vil ikke folketrygden øke, men tjenestepensjonen vil bli mindre jo lenger du står i jobb. Til slutt er den samordnet bort.

– Her ligger fella. Venter du med å ta ut folketrygden, øker imidlertid denne og pensjonen ved 73 år blir god, selv om tjenestepensjonen er samordnet bort i dette tilfellet også, sier Orskaug.

Pensjonsutvalgets innstilling

Stortinget har behandlet spørsmålet under forskjellige regjeringer. Nå sist i forbindelse med et privat lovforslag, dokument 8:53. Men de store partiene skyver fortsatt problemet foran seg, selv om innrømmelsene nå sitter litt løsere. Denne gangen er det regjeringens oppfølging av Pensjonsutvalgets innstilling som skal utrede spørsmålet om å bedre insentivene til arbeid.

Les mer om samordning her 

Tilbake til brevet fra NAV:

– NAV har allerede gitt meg et saksnummer, og på første linje står det «Du har frem til nå ikke tatt ut alderspensjon», og de gjør meg oppmerksom på at jeg «har rett til å ta ut alderspensjon fra folketrygden». Så følger to sider med praktisk informasjon. Klart og godt språk, men ingen advarsler!

Kjære Nav Familie- og pensjonsytelser Steinkjer!

Gode råd om samordning fra sjeføkonom Erik Orskaug i Unio.

– Offentlig ansatte utgjør en tredel av alle arbeidstakere i landet, ikke lur dem opp i stry med å tro at uttak av folketrygden ved 67 år er uproblematisk hvis du har tenkt å stå videre i arbeid. Utstyr brevene til oss gamlinger med en klar advarsel hvis vi har offentlig tjenestepensjon, som en tredel av oss har, anbefaler Erik Orskaug.

Hva bør Stortinget gjøre for de som ennå noen år er på den gamle bruttordningen i offentlig sektor? Tjenestepensjonen bør samordnes ved 67 år for de som jobber lenger enn dette. Det vil gi offentlig ansatte høyere folketrygd jo lenger de står i arbeid. Offentlig sektor trenger arbeidskraften.

For ordens skyld, jeg tar ikke ut folketrygden før jeg går av. Det har vært Unios råd til medlemmene siden Stortinget vedtok samordningsfella i 2010 – mot arbeidstakerorganisasjonenes protester.

 

Dette er et innlegg som først ble trykket i Dagsavisen 7. mars 2023