Skuffet over redusert tilskudd til studentvelferd

– Regjeringens kutt i tilskuddene til samskipnadene med 31 mill. kroner, er dramatisk og skuffende, uttaler lederen for Unio-studentene, Sonja Tan Nguyen.

 

Kuttet kommer en knapp måned etter at studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) viser at det ikke står bra til med studentenes psykiske helse.

Vi ser en økning i andelen studenter med dårlig livskvalitet, og det har vært en stor økning i rapporterte psykiske plager fra 2010 og frem til årets undersøkelse.

– Vi er knapt ferdig med pandemien. Den fikk svært negative konsekvenser for studentenes arbeidsmiljø og psykiske helse. Da er det ikke tiden for å kutte i velferdstiltakene til studentene. Dersom studentvelferden ikke styrkes, til tross for stadig mørkere tall i studentenes helse- og trivselsundersøkelser, risikerer vi å miste unnværlige profesjonsutøvere for fremtiden, fremholder Nguyen.

 

Studiestøtten må opp!

– Jeg registrerer også at regjeringen skriver at studiestøtten økes, men dette er bare en prisjustering. Effekten er at studentenes økonomiske situasjon blir ytterligere forverret med økte priser. Det er dermed ikke en reell økning. Skal studentenes økonomi bedres, må studiestøtten økes til 1,5 G på kort sikt. Målet må på sikt være enda høyere enn dette, avslutter Nguyen.

Unio mener et støttebeløp på 1,5 ganger grunnbeløpet i Folketrygden er innenfor rekkevidde for Stortinget, som behandler budsjettforslaget mot jul.

Det vil si en studiestøtte på over 167.000 kroner. I studieåret 2022–2023 er basislånet 128.887 kroner.

At flere studenter kan studere mer, er det overordnede målet.

 

Grunnbeløpet i Folketrygden (G) per 1. mai 2022 er 111.477 kroner.