Foreslå kandidat til Arthur Svensson-prisen 2023

Forbund, fagforeninger, tillitsvalgte og ansatte i norsk og internasjonal fagbevegelse inviteres til å nominere kandidater til Arthur Svensson-prisen for 2023.

Prisen er på 500 000 kroner. Halvparten går direkte til prisvinner og et tilsvarende beløp settes av til oppfølgingsarbeid knyttet til prisvinneren eller nærliggende prosjekter.

Siden 2010 har «Arthur Svenssons Internasjonale Pris for Faglige Rettigheter» gått til personer og organisasjoner som har gjort en særlig innsats for å fremme fagorganisering og faglige rettigheter i verden. Blant prisvinnerne finner vi lærere i Bahrain og Filippinene, gruvearbeidere i Mexico, tekstilarbeidere fra Kambodsja og uavhengige fagbevegelser i Belarus og Kasakhstan. I fjor gikk prisen til helsearbeidernes fagforening i Liberia og deres leder. Se oversikt over tidligere prisvinnere her

Fristen for å foreslå kandidater er 1. januar 2023. Kriteriene for vinneren er at det må være en person eller organisasjon som «i særlig grad har virket for å fremme faglige rettigheter og/eller styrke fagorganisering i verden».

Alle fagforeninger, ansatte og tillitsvalgte i norsk og internasjonal fagbevegelse har forslagsrett. Det samme gjelder tidligere prisvinnere og styremedlemmer i organisasjoner som har mottatt prisen. En priskomité bredt sammensatt fra norsk og internasjonal fagbevegelse bestemmer hvem som skal få prisen.

Vi oppfordrer alle til å sende inn forslag på verdige kandidater allerede nå. Vi ber om at det redegjøres godt for den nominertes bakgrunn og hvorfor vedkommende bør få prisen.

Nominasjon kan gjøres via skjema eller på e-post til [email protected]

Les mer om prisen her